Dronescanning

Maskinstyring har investert i Drone fra Camflight, dette er en norskprodusert drone. Under dronen henger et digitalkamera i en gyro slik at alle bilder den tar blir skarpe og klare selv om det blåser ganske heftig i dronen.
Dronen kan tåle en vindstyrke opp til 15 m/s. Denne måten å innhente store datamengder er veldig effektiv, da vi er nede på samme nøyaktighet som gpsrover men ved etter høyere tetthets nett.

Vi fikk vår drone i september i 2014, vi har allerede hatt mange oppdrag for kunder.

Vi vil i løpet av kort tid få ny software på denne dronen slik at vi kan kjøre i realtime uten å være avhengig av passpunkter på bakken som er koordinatbestemte. Vi vil da ha muligheten til å kjøre mot Cpos eller egen base.

Vi vil etterhvert legge ut kundeprosjekter på denne siden og bilder av dronenen i drift.

Sentralbord:
Tlf.: 482 45 555

Support maskinstyringssystemer
Tlf.: 979 72 407

Våre tjenester:

  • MODELLER FOR MASKINSTYRING
  • MASSEBEREGNING / KONTRAKTSOPPFØLGING
  • PROSJEKTERING
  • LANDMÅLING / STIKKING
  • 3D LASERSCANNING
  • SALG AV MASKINSTYRING
  • SALG GPS-UTSTYR
  • SALG OG SERVICE AV LASERE OG KABELSØKERE
  • DRONESCANNING MED LIDAR