Tjenester > Drone

Drone

Maskinstyring AS tilbyr flybåren datainnsamling ved hjelp av droner. Vi har i dag tre droner for ulike formål og krav til kvalitet for datasettet.

 

Ved bruk av drone får du som kunde en meget god oversikt over et ønsket område. Kamera- og sensorteknologi kartlegger terreng og gjenstander ned på centimeterpresisjon. I områder med utfordrede fremkommelighet er bruk av drone en uovertruffen metode for presis kartlegging.

 

I vår 3D-gruppe arbeider våre ingeniører hele tiden med forbedring av metoder og algoritmer for å levere høyeste kvalitet etter kundens behov.

 

Vi innehar nødvendige godkjenninger fra Luftfartstilsynet, og skaffer nødvendig flytillatelse for de aller fleste områder.


Under kan du lese mer om teknologien og anvendelser.

Vi leverer:

  • Terrengmodeller med høy nøyaktighet
  • Kotekart
  • Ortofoto og flyfoto
  • Visualiserende 3D-modeller
  • Klassifiserte punktskyer

 

Vi tilpasser og leverer på alle ønskelige formater. Ta kontakt ved spørsmål om dette er noe for deg!

Ønsker du mer info?

Glenn Thomas Waaler

Ingeniør / 3D-Ansvarlig