Dronescanning

Maskinstyring kan tilby dronescanning, et veldig godt egnet og effektivt verktøy for
 • Terrengmodeller, også i tette skogområder
 • Prosjekteringsgrunnlag
 • As built - dokumentasjon
 • Masseberegning (direkte bruk i Gemini/Novapoint etc)
 • Ortofoto og flybilder
 • Visualisering 3D-modeller
 • Rask og nøyaktig måling i felt, leveranse på ønskede fil-formater
Kontaktpersoner:
 • Leder stikningsavdeling: Tom Mangerud, epost: tm@maskinstyring.com tlf 41 60 55 60
 • Droneoperatør: Nils Peder Skogsrud, epost: nps@maskinstyring.com tlf 90 82 38 62

Sentralbord:
Tlf.: 482 45 555

Support maskinstyringssystemer
Tlf.: 979 72 407

Våre tjenester:

 • MODELLER FOR MASKINSTYRING
 • MASSEBEREGNING / KONTRAKTSOPPFØLGING
 • PROSJEKTERING
 • LANDMÅLING / STIKKING
 • 3D LASERSCANNING
 • SALG AV MASKINSTYRING
 • SALG GPS-UTSTYR
 • SALG OG SERVICE AV LASERE OG KABELSØKERE
 • DRONESCANNING MED LIDAR