Tjenester > Ingeniørtjenester

Ingeniørtjenester

Siden vår oppstart i 2011 har ingeniørtjenester vært av de aktuelle type tjenester vi leverer.

 

Økningen i bruk av maskinstyringssystemer har medført at små og mellomstore entreprenører har behov for bistand til formidling av stikningsdata og 3D-modeller til sitt utstyr. Samtidig har dokumentasjonskravene fra offentlige og private byggherrer økt tilsvarende, slik at behovene for mengdekontroll og dokumentasjon stadig er i økning.

 

Vi er i dag 12 ingeniører som bistår store og små kunder med ulike tjenester innenfor geomatikk. Til daglig sitter vi i arbeidsfellesskap der vi utnytter hverandres kompetanse og erfaringer for å levere høy kvalitet til våre kunder.

 

Vår kompetanse innenfor stikning, maskinstyring, mengdeberegning, kontraktsbeskrivelser og dataflyt, bidrar til at du som kunde får den rette bistanden til ditt prosjekt.

 

Ta kontakt for en hyggelig samtale!

Ønsker du mer info?

Morten Andreas Hoel

Avdelingsleder

Maskinstyring AS har sentral godkjenning innen følgende områder:

Som prosjekterende for veg, utearealer og landskapsutforming, oppmålingsteknisk prosjektering, vannforsynings- og avløpsanlegg og som utførende for innmåling og utstikking av tiltak.